LÄMPÖKAIVOT

KYMEN LÄMPÖPALVELUN ENERGIAKAIVO

Kaivon sijainti suunnitellaan parhaimpaan mahdolliseen paikkaan huomioiden kulkureitit, etäisyydet rakennukseen ja tontin rajoihin sekä muut mahdolliset esteet (kaapelit, putket). Olemme aina lähempänä porauspäivää yhteydessä ja käymme läpi porauspäivän kulun sekä varmistamme että poraus tehdään sopivaan aikaan muiden rakennustöiden mukaan.

Kaivoa poratessa tarvitsemme vettä ja sähköä. Pölynsidonnassa tarvittavaan veteen riittää esim. vesiposti ja puutarhaletku. Jatkokappaleet ja tarvittavat liittimet ovat meillä mukana, joten pelkkä vesipisteen näyttäminen/sijainnin kertominen riittää.

Porareiästä syntyvän kivituhkan keräämme porauspölyn keruukonttiin ja viemme pois porauksen ollessa valmis. Kaivon putkituksen, kaivutyöt ja läpiviennit timanttiporauksena tulemme tekemään erikseen sovittuna päivänä porauksen jälkeen.

Energiakaivon suojaputki – maaosuudelle

Suojaputkea käytetään estämään maavesien ja irtoaineksen pääsy energiakaivoon. Suojaputki upotetaan kiinteään kallioon vähintään 1,5-2 metrin syvyyteen. Mikäli kallio on rikkonaista, putkitusta jatketaan kunnes kallio on ehjää ja tiivistä. Käytämme Rautaruukin (nykyisin SSAB) valmistamaa teräksistä suojaputkea Fe37/S235 tai S335. Putken halkaisija on 139,7 mm ja seinämävahvuus 4-5 mm. Lisäksi teräsputkiosuus putkitetaan Lahdessa valmistetulla muovisella suojaputkella (PEH 115 mm). Teräksinen suojaputki tiivistetään poravaunun avulla kiristämällä kiintokallioon.

Energiakaivoissa käytettävät materiaalit

Teräsputkeen asennetaan tiivis maalämmön suojahattu ja sen ympärille muovinen tarkistuskaivo. Lämmönsiirtoaineena käytämme etanolipohjaista Altian Rajamäellä valmistamaa Naturet GeoSafe-maalämpönestettä 28 % (-17°).

Lämmönkeruukollektoreissa (PEM 40 x 2,4 PN8-10) on 6-18 kg:n pohjapaino. Kaivolta lämmönjakohuoneeseen johdettavat vaakaputket (Ø 40/65–68 mm) ovat Uponorin tai Muovitechin valmistamia putkia, joissa on itsessään eriste ja eristeen päällä suojakuori. Vaakaputkien ja kaivon tarkistuskaivon (Ø 315 mm) upotussyvyys on n. 400 mm. Mikäli kaivo sijaitsee liikennöitävällä alueella tullaan tarkistuskaivon materiaaleja muuttamaan rasitusta kestäviksi esim. ajonkestävillä kansilla (5, 20, 40 tn).

Energiakaivon sijainti merkitään talon sokkeliin kiinnitettävällä merkintälaatalla.Poraamillamme energiakaivoilla on 10 vuoden materiaali- ja toimintatakuu.(Takuu ei kata luonnonolosuhteiden muutosten, räjäytystöiden tai muiden vastaavien tapahtumien aiheuttamia vikoja eikä kaivon mitoitusta. Urakoitsija ei vastaa välillisistä vahingoista).

Talman energiaporaus Oy on Poratekin (Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry) jäsenliike ja poraamme asiakkaidemme energiakaivot oheisten tietojen ja materiaalien mukaisesti. Suosimme kaivon materiaalivalinnoissa niin paljon Suomessa valmistettuja tuotteita kuin mahdollista.

PORAUSPÄIVÄN KULKU

Poravaunu tarvitsee noin 3 metrin levyisen kulkuväylän porapaikalle.
Poravaunun lisäksi tontille tulee porauspölyn keruukontti. Sen mitat ovat noin 5,5 x 2,5 metriä.
Tontille tulee myös kuorma-auto, jonka päällä on porauksessa tarvittava kompressori.
Teräsputki porataan minimissään 1,5 metrin syvyyteen ehjään kallioon
pituus on 3 metriä ja niitä hitsataan toisiinsa riittävä määrä maanpeitteen ja paksuuden mukaan.
Putken päässä on hitsattuna ns. rengasterä.
Maaosuuden poraamisen jälkeen aloitetaan kallioporaus. Porauksesta syntyvä hienojakoinen vedellä sidottu kivituhka-aines johdetaan porauspölyn keruukonttiin siirtoputkien avulla. Siksi on tärkeää, että porauspaikalla on saatavilla vettä. Porarilla on mukanaan tarvittavat liittimet ja kasteluletkut.

Porauksen jälkeen asennetaan kaivon lämmönkeruuputket eli kollektorit ja tuodaan ne kaivolta eristetyllä putkella lämpöpumpulle.

OHJEET

Poraukseen ja putkitukseen liittyviä käytännön asioita. Tilaajan/asiakkaan on hyvä olla itse paikalla ainakin porauksen aloituksessa.

PIHA

 • Omat autot pitää ajaa pihasta pois.
 • Talviaikaan on huolehdittava siitä, että lumityöt on tehty ja tarvittaessa piha hiekoitettu.
 • Porauspaikan pitää olla tasainen.
 • Jos porauspaikassa on kivetystä, asiakkaan on poistettava 1 x 1 m suuruinen alue ennen porausta.
 • Porauksen maaosuus jää asiakkaan tontille (konttiin johdetaan vain kallio-osuuden vesi-kivituhkaseos).
 • Jos kyse on uudiskohteesta, pitäisi täyttöjen olla mahdollisimman pitkälle tehty ennen porausta, mikäli ne ovat porauspaikan välittömässä läheisyydessä.

KALUSTO JA TILANTARVE

 • Tilaa on oltava riittävästi joko pihalla tai kadun varressa sekä pölykontille (2,5 m x 5 m) että 4-akseliselle kuorma-autolle (10-11 m), jonka päältä poravaunu lasketaan alas.
 • Pakettiauton kokoisen poravaunun paino on noin 8 000 kg ja se vaatii noin 3 metrin levyisen kulkuväylän porauspaikalle.
 • Porari tarvitsee muutaman metrin työskentelytilaa poravaunun ympäriltä.

VESI

 • Porauksella tarvitaan vettä koko porauksen ajan, kulutus kaivon syvyydestä riippuen 3-10 kuutiota.
 • Vesi mieluiten ulkoa (puutarhaletku riittää ja porarilla liittimet), jos vesi otetaan kuitenkin sisältä eikä siellä ole lattiakaivoa, on asiakkaan/asiakkaan edustajan oltava paikalla tarkkailemassa, ettei liitin vuoda ja tule vesivahinkoa.
 • Mietittävä hyvissä ajoin, mihin johdetaan mahdollinen ylimääräinen vesi (joka ei aina mahdukaan konttiin), onko ojaa, sadevesikaivoa, viemärikaivoa tms.

PUTKITUS

 • Sulan maan aikaan koko putkitus tehdään yhdellä kertaa, mutta kun maa on roudassa, putkitus tehdään vaakakaivu-uran sulatuksen vuoksi kahtena eri päivänä.
 • Jos vaakakaivu-uralla on kivetystä, asiakkaan on poistettava minimissään yhden metrin levyinen alue koko kaivu-uralta ennen vaakakaivun tekemistä.
 • Etukäteen tarvitaan tieto siitä, onko tarvetta ajonkestävälle kansistolle.

TIEDOTTAMINEN

 • Asiakas saa porauksen alustavan aikataulun sähköpostilla hyvissä ajoin etukäteen.
 • Asiakkaalle lähetetään porausta edeltävänä päivänä iltapäivällä tekstiviestillä varmistus seuraavan päivän porauksen aloitusajasta.
 • Putkitus aikataulutetaan vasta porauksen jälkeen. Porauksen ja putkituksen jälkeen asiakkaalle lähetetään porausraportti.

TALVIPORAUS

Voiko energiakaivoja rakentaa myös talvella? Kyllä, talvellakin porataan!

Maaperän routa ei estä energiakaivojen poraamista. Vain kovilla pakkasilla, ilman lämpötilan laskiessa alle -15 asteen, poraus on suositeltavaa keskeyttää.

Kova kylmyys jäädyttää poraamisessa ja porauspölyn poistamisessa käytettävän veden ja hyydyttää koneiden hydrauliikan. Myös kaivojen putkittaminen pakkasessa voi olla hankalaa.

Perinteisesti poraamisen sesonki on jatkunut keväästä syksyyn ja talvella urakoitsijoilla on ollut aikaa huoltaa koneet. Nykyisten koneiden ja terien ylläpito on vaivattomampaa ja nopeampaa, joten senkään takia urakoitsijoiden ei tarvitse vetäytyä talvikaudeksi halleihinsa remontoimaan, vaan porata voidaan ympäri vuoden.

Maalämpöurakan poraus on monestakin syystä kannattavaa ajoittaa juuri talvikaudelle.

Vähemmän jälkiä tontille

Raskas porauskalusto jättää työkohteen maaperään aina jonkin verran jälkiä, märkään ja pehmeään enemmän, kuivaan ja kovaan vähemmän. Kaikkein pienimmillä vaurioilla selvitään, kun maa on jäässä.

Tee lumityöt ja muista hiekoittaa

Pari työn turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyvää pyyntöä urakoitsijoilla on. Hiekoita porauspaikalle johtava väylä, jotta kuorma-auto pääsee ongelmitta paikalle. Jos porauspaikka sijaitsee rinteessä, myös sen hiekoittaminen on tärkeää. 

Ja huomioithan, että vesivalumien takia porauspaikka voi jäädä liukkaaksi porauksen jälkeen.

Luo lumet alueelta, jolle porauskalusto ajetaan. Metrinen hanki ei haittaa telaketjullisia koneita, mutta kylläkin poraria. Koneita ohjataan maasta ja porarin pitää päästä liikkumaan esteettä koneen ympärillä.

Rakennusten lähellä porattaessa on hyvä huolehtia siitä, että katolla oleva lumi ei pääse putoamaan porauspaikalle.

Huoletonta lämmitystä

Toni Liikanen

LVI-Insinööri
Myynti Kouvola, Iitti, Lapinjärvi, Myrskylä, Orimattila, Luumäki, Heinola
040 151 5535
toni.liikanen@kymenlampopalvelu.fi

Juha Kervinen

Myynti Porvoo, Kotka, Hamina, Pyhtää, Loviisa, Virolahti, Miehikkälä
044 983 1535
juha.kervinen@kymenlampopalvelu.fi

Anssi Eloranta

Huolto
0400 882 112
anssi.eloranta@kymenlampopalvelu.fi

Joonas Tiihonen

Asennus
044 986 2784
joonas.tiihonen@kymenlampopalvelu.fi

Jarno Pirnes

Asennus

Kouvolassa

Varasto
Saarenmaantie 3, 45360 Valkeala (varastotilat)

Kotkassa

Citymarketissa Jumalniementie 8, 48600 Kotka

Avoinna
Maanantaisin ja keskiviikkoisin 12-16.30

Porvoossa

Piispankatu 19, 06100 Porvoo

Avoinna
Maanantaisin ja torstaisin 12-16.30